Σε μελέτες των ΕΜΠ & ΤΕΙ Πειραιά στηρίζεται η πρόταση Βαλαβάνη

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ôïõ ðáëáéïý áåñïäñïìßïõ óôï Åëëçíéêü. ÓõíåäñéÜæåé óÞìåñá ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ìå êýñéï èÝìá ôïõ ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ïñãáíéóìþí êáé ôçí áîéïðïßçóç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓΣτις μελέτες του ΕΜΠ και του ΤΕΙ Πειραιά στηρίζεται η κατασκευή διαδημοτικής μονάδας διαχείρισης ανακύκλωσης – κομποστοποίησης οικιακών απορριμμάτων σε έκταση 12 στρεμμάτων στο Ελληνικό, που περιλαμβάνεται στην πρόταση της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη για παραχώρηση της έκτασης στους δήμους. Σε ενημερωτικό σημείωμά του ο καθηγητής του ΕΜΠ Ν. Μπελαβίλας υποστηρίζει ότι η πρόταση για κατασκευή της μονάδας είχε κατατεθεί από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης από το 2012, είναι «συμβατή, χαμηλού έως μηδενικού κόστους και υψηλού οφέλους» και εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο για μετατροπή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού σε μητροπολιτικό πάρκο. «Η σημερινή πρόταση, η οποία ετέθη σε διαβούλευση από την Περιφέρεια Αττικής, αφορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που συγκροτείται στην ιδέα της κατανομής μικρών καθαρών τοπικών διαδημοτικών μονάδων διαχείρισης με χωρικά δίκαιο τρόπο στον Πειραιά, στον Ταύρο-Μοσχάτο, στο Ελληνικό και αλλού, δηλαδή σε ενότητες δήμων οι οποίοι έως τώρα έστελναν τα απορρίμματά τους χύδην και ανεξέλεγκτα στις βόρειες και δυτικές χωματερές» τονίζει ο Ν. Μπελαβίλας αναφερόμενος στη Φυλή ή το Θριάσιο Πεδίο.

«Υποστηρικτές» των συμφερόντων Λάτση, οι δήμαρχοι που αντιτίθενται

Την πρόταση αυτή στηρίζει και ο Τ. Ταστάνης, επικεφαλής της παράταξης «Ανατροπή στη Γλυφάδα», καταγγέλλοντας ως «παπαγαλάκια» και «υποστηρικτές των συμφερόντων του Ομίλου Λάτση» όσους «έχουν ξεσηκωθεί και μιλούν με ψεύτικα και αβάσιμα επιχειρήματα για χωματερές που δημιουργούν προσκόμματα στα επενδυτικά του σχέδια που δήθεν θα αναβαθμίσουν την περιοχή». Επιθετική ρητορεία στην πρόταση Βαλαβάνη, προκειμένου να μην προχωρήσει η κατασκευή της μονάδας, χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος, ο οποίος χαρακτήρισε «άστοχη» την πρόταση της υπουργού αντιδρώντας στην κατασκευή της μονάδας. Επίσης ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρ. Κονδύληςαρνήθηκε να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο προτείνοντας την εκπόνηση νέας μελέτης και μη αξιοποιώντας αυτή του ΕΜΠ. Το θέμα έμεινε σε εκκρεμότητα και θα το επαναφέρει στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η παράταξη «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι».