Το ΣτΕ μπλοκάρει κατασκευή αγωγών που καταλήγουν στο ρέμα Πικροδάφνης

78Μια πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε χτες σχετικά με το ρέμα της Πικροδάφνης. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων Σ2 και Σ3 στην Ηλιούπολη, που είχαν καταθέσει στις 20.1.2015 πολίτες από τον Άγιο Δημήτριο και το Παλαιό Φάληρο και με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε διατάσσει την παύση τους μέχρι την εκδίκαση της συναφούς αίτησης ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι ίδιοι πολίτες.

Όπως έχετε ενημερωθεί, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ξεκίνησαν στην Ηλιούπολη έργα για την κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων μέσω των οποίων μεταφερόντουσαν στο ρέμα της Πικροδάφνης νερά που δεν ανήκουν στη λεκάνη απορροής του, αυξάνοντας έτσι την πλημμυρική παροχή του. Τα έργα αυτά είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, κ. Μαρίας Ανδρούτσου, η οποία είχε αποστείλει σχετική επιστολή στις 15.12.2014 στην Περιφέρεια Αττικής (και την οποία θα βρείτε αναρτημένη στην κοινόχρηστη διεύθυνση με αριθμό εγγράφου 099).

Πολίτες από τον Άγιο Δημήτριο και το Παλαιό Φάληρο προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας αφενός την ακύρωση της κατασκευής αυτών των συλλεκτήριων αγωγών στην Ηλιούπολη και αφετέρου την άμεση αναστολή των σχετικών εργασιών μέχρι το ΣτΕ να αποφανθεί αυτό για τη νομιμότητά τους. Ο κυριότερος λόγος που επικαλέστηκαν οι προσφεύγοντες αφορούσε την έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που η νομοθεσία απαιτεί στην περίπτωση εκτέλεσης τέτοιων έργων.

Τα έγγραφα που αφορούν τις προσφυγές που έκαναν οι πολίτες από τον Άγιο Δημήτριο και το Παλαιό Φάληρο έχουν αναρτηθεί στην κοινόχρηστη διεύθυνση

https://www.dropbox.com/sh/8zc5gxiusmsrpko/AAD3JUD0Sgl9GsyLcSBvYPTia?dl=0

και έχουν ως εξής:

103 (20.1.2015) Αίτηση αναστολής κατασκευής συλλεκτήριων αγωγών Σ2 και Σ3 στην Ηλιούπολη
104 (15.1.2014) Αίτηση ακύρωσης κατασκευής συλλεκτήριων αγωγών Σ2 και Σ3 στην Ηλιούπολη
105 (15.1.2014) Ειδική έκθεση για τους συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.