Υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας η εισήγηση του ΣτΕ

Σαφή θέση υπέρ του δημόσιου56 χαρακτήρα κοινόχρηστων πραγμάτων, όπως είναι ο αιγιαλός και η παραλία, παίρνει η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, που έχει αναλάβει να εισηγηθεί στην προσφυγή που έχουν καταθέσει στο ΣτΕ οι δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Αλίμου κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία παραχωρήθηκε το “φιλέτο” του παραλιακού μετώπου από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο στην εταιρεία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε”.

Η προσφυγή θα συζητηθεί σήμερα, ωστόσο δεν αποκλείεται να δοθεί αναβολή μετά την αλλαγή που έχει προκύψει στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ακριβώς έγινε και με την υπόθεση των Σκουριών στη Χαλκιδική.

Στην εισήγησή της πάντως η Αικ. Σακελλαροπούλου επικαλείται παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ για τον ΟΛΠ και την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων σύμφωνα με τις οποίες “τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία, ανήκουν στην δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους, η διαχείρισή τους δε αντιδιαστέλλεται προς τη διαχείριση της ιδιωτικής περουσίας του Δημοσίου και αποτελεί άσκηση δημόσιας εξουσίας”.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια, “στα εν λόγω πράγματα είναι δυνατόν να παραχωρούνται από τη διοίκηση ιδιαίτερα δικαιώματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον όμως με τα δικαιώματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα δημοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον δεν αναιρείται η κοινή χρήση”.

Η Αικ. Σακελλαροπούλου επίσης ξεκαθαρίζει ότι “η πράξη με την οποία παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα ανήκει στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας” και επομένως “η εν λόγω κρατική αρμοδιότητα δεν είναι δυνατόν να ασκείται, υφ’ οιανδήποτε νομική μορφή, από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτη”.

Σημειώνεται ότι οι δήμοι υποστηρίζουν ανάμεσα σε άλλα στην προσφυγή τους ότι η επίμαχη απόφαση (143/43399/2014) είναι παράνομη γιατί χαρακτηρίζει τους αιγιαλούς ως τουριστικά δημόσια κτήματα, ενώ οι εκτάσεις που μεταβιβάζονται ανήκουν ως κοινόχρηστες ή προοριζόμενες για κοινωφελείς χρήσεις στη δημόσια κτήση και ως εκ τούτου είναι ανεπίδεκτες μεταβίβασης.

Τονίζουν επίσης ότι τίθεται εν κινδύνω η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, και προσθέτουν ότι τμήματα της επίδικης έκτασης έχουν τη μορφή δημόσιου δάσους ή δημόσιας δασικής έκτασης ή αποτελούν τμήμα φυσικού τοπίου αττικής χλωρίδας και πανίδας, όπως είναι ο υγρότοπος της Λουμπάρδας, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και διεθνείς συνθήκες.

Οι προσφεύγοντες τέλος υπογραμμίζουν ότι τη σχετική απόφαση δεν συνυπογράφει ως όφειλε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος, παρά το γεγονός ότι με αυτήν παραχωρούνται περιοχές ευαίσθητων οικοσυστημάτων οι οποίες χρήζουν περιβαλλοντικής προστασίας. Τονίζουν επίσης ότι η απόφαση στερείται σαφούς, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.