Καπετανάκης Γεώργιος

Σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια είτε ως ομιλητής είτε ως μέλος επιστημονικής /κριτικής επιτροπής.

Μέσα από συλλογικότητες θεολόγων έχει αγωνιστεί για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, αγωνίζεται για τη βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των εκπαιδευτικών συμμετέχοντας σε συνδικαλιστικά σωματεία και επιστημονικές ενώσεις  αλλά και την αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας υποστηρίζοντας έμπρακτα καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους για ένα δημοκρατικό σχολείο που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και να χτίζει την κοινωνία του μέλλοντος βασιζόμενη στην ελευθερία και την ισότητα όλων των πολιτών.

Κύριο μέλημα του η αλληλεπίδραση του τοπικού στοιχείου με το παγκόσμιο κοινωνικό  γίγνεσθαι (glocal).