Καλογεροπούλου Σωτηρία (Ρούλα)

Γεννήθηκα στον Πύργο Τριφυλίας  του νομού Μεσσηνίας.

Τελείωσα το νομικό τμήμα της νομικής Σχολής Αθηνών. Δούλεψα για 15 χρονιά στο πρωτοδικείο Αθήνας, σχεδόν σε όλα τα τμήματα του. 

Από το 1993 μέχρι το 1996 φοίτησα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τελείωσα το τμήμα «Τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης»  με πρακτικές στη νομαρχία Καλαμάτας, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Στη συνέχεια λόγω των σπουδών αυτών  δούλεψα για χρόνια στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσής σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε διάφορα επιτελικά διοικητικά θέματα. Έκτοτε συνταξιοδοτήθηκα.