***Αναβολή εκδήλωσης***

Η σημερινή εκδήλωση, 16.5.2019, στο πλαίσιο της «Λογοτεχνικής Πέμπτης» από το Στέλιο Ροδαρέλη αναβάλλεται λόγω ίωσης που ταλαιπωρεί το Στέλιο.

Περαστικά Στέλιο!