Υπ. Εσωτερικών: Νέα χρηματοδότηση για κατασκευή & αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά την γενναία έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα σχολεία, ένα νέο πρόγραμμα Φιλόδημος δρομολογείται. Συγκεκριμένα, το νέο αυτό πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, όπως κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις, όπως κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “ΡΑΚ Π. Φαλήρου” και υποψήφιος Δήμαρχος, Κώστας Μερκουράκης, δήλωσε τα εξής:

«Ως παράταξη αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού για τον Δήμο μας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη αξιοποίησης της συγκεκριμένης πρόσκλησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αναβάθμιση και την δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να φτάσει τις 800.000 ευρώ. Αθλήτικές εγκαταστάσεις που θα πρέπει να αγκαλιάζουν το σύνολο του Δήμου κι όχι μόνο μέρος αυτού.

Αυτό φυσικά προϋποθέτει έγκαιρη διαβούλευση με τους αθλητές και τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, με σκοπό να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αθλητισμού στην πόλη. Η ΡΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει σχετική πρωτοβουλία διαλόγου τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και με την άμεση επαφή με κατοίκους, αθλητικά Σωματεία και αθλητικούς παράγοντες. Και αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί προκειμένου τα όσα ακούσουμε να αποτυπωθούν και να εξειδικευτούν.

Επιπλέον, την επόμενη μέρα των εκλογών, στοχεύουμε στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Αθλητισμός για Όλους», σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και τα σχολεία της πόλης μας. Με αυτό ως δεδομένο, θεωρούμε ότι το καινοτόμο Πρόγραμμα Φιλόδημος μπορεί να αποδειχθεί ένα κομβικής σημασίας χρηματοδοτικό εργαλείο για τον Δήμο, ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες στον χώρο της άθλησης και των αθλημάτων».

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση εδώ.