Παρέμβαση Μπίτσικα για την ορθή Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά η παρέμβαση – εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου της ΡΑΚ, Γιάννη Μπίτσικα για την ορθή Διαχείριση των Απορριμμάτων, από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2018.

“Επιτρέψτε μου να αναφερθώ απόψε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ), στο οποίο παρουσιάζουμε τεράστιο έλλειμμα, όχι μόνον σαν Δήμος, αλλά και πανελλαδικά. Έλλειμμα, για το οποίο οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πρωταρχικές. Η Φύση δεν παράγει απορρίμματα, γιατί τα απόβλητα ενός έμβιου οργανισμού χρησιμοποιούνται από άλλους. Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων προέκυψε για δύο λόγους:
Η μεγάλη και γρήγορη αύξηση του πληθυσμού της Γης οδήγησε το οικοσύστημα σε αδυναμία να αφομοιώσει τα ανθρώπινα απόβλητα με φυσικό τρόπο. Η βιομηχανία παρήγε ουσίες που δεν αφομοιώνονται με φυσικό τρόπο, με τυπικό παράδειγμα τα πλαστικά.

Οι περιβαλλοντικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και προκύπτει η ανάγκη:
Να μειωθεί η παραγωγή των απορριμάτων,
Να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό των απορριμάτων,

Τελικά, δηλαδή, να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων
Οι Δήμοι περιορίζονται σε συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ
Το περιεχόμενο των “μπλέ κάδων” απορρίπτεται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
Τα υπόλοιπα απορρίπτονται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ)
Μεγάλοι κρατήρες, με ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης στον πυθμένα. Τα απορρίμματα καλύπτονται με αδρανές υλικό, συνήθως χώμα.

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98 ΕΚΝ, που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4042/2012(ΦΕΚ24-Α/2012) και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρησης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) ΠΥΣ 49/2015(ΦΕΚ174-Α/2015), καθορίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 για τη διαχείριση των ΑΣΑ

Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ως ακολούθως:
Γυαλί, Χαρτί, Μέταλλο, Πλαστικό: 50% κατά βάρος,
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών: 70% κατά βάρος,
Χωριστή συλλογή Βιολογικών Αποβλήτων : 40% κατά βάρος, με σκοπό παραγωγή Κομπόστ,
Μείωση Υγειονομικής Ταφής στο 35% των ΑΣΑ.
Καθοριστική για την επιτυχία είναι η δημιουργία Δικτύου Πρασίνων Σημείων και
Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.),

Στην ΕΕ, κατά μέσον όρο ενταφιάζονται και αποτεφρώνονται 55% των αποβλήτων, ενώ ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται 45% των ΑΣΑ. Στην Ελλάδα ενταφιάζονται 80%, ενώ ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται μόνο 20%! Από την άλλη, σύμφωνα με στοιχεία τηςEUROSTAT, η παραγωγή απορριμμάτων είναι, κατά μέσον όρο, στην ΕΕ : 481 Κιλά απορρίμματα/ Κάτοικο/ Έτος και στην Ελλάδα : 506 Κιλά απορρίματα/ Κάτοικο/ Έτος.

Τελικά, δηλαδή, όχι μόνον ανακυκλώνουμε λιγότερα απορρίμματα, αλλά και παράγουμε περισσότερα!

Τα “Πράσινα Σήμεία” έχουν σκοπό να:
Διαμορφώσουν νέα αντίληψη για τα απόβλητα
Να διαμορφώσουν νέα κοινωνική συμπεριφορά με διαλογή στην πηγή
Οριοθετούνται και οργανώνονται από τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
Είναι υπαίθριοι χώροι, οργανωμένοι, όπου οι δημότες μπορούν να αποθέτουν:
Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό),
Ογκώδη αντικείμενα( στρώματα, έπιπλα κλπ),
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (λαμπτήρες, μπαταρίες, μικρές ηλεκτρικές συσκευές κλπ)
Πράσινα απόβλητα (κλαδέματα κλπ),
Βρώσιμα λάδια και λίπη
Ο δημότης μεταφέρει τα απόβλητα και δεν τα μαζεύει ο Δήμος.
Είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η συνεργασία των δημοτών.

Η πυκνότητα των πράσινων σημείων θα καθορίσει την επιτυχία του εγχειρήματος.
Διακρίνονται σε:
Μικρά
Περιφραγμένοι χώροι υπ’ ευθύνη των Δήμων, με έκταση έως 1000τμ
Είναι περιοχές χαμηλής όχλησης και εγκαθίστανται εντός του αστικού ιστού
Γωνιές Ανακύκλωσης
Ελεύθεροι προσβάσιμοι χώροι
Περιλαμβάνουν 4 κάδους για ξεχωριστή συλλογή: Χαρτί, Γυαλί, Πλαστικό, Μέταλλο
Κινητά
Οχήματα με κάδους “χωριστών ρευμάτων”
Επισκέπτονται συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, που γνωστοποιείται στους δημότες
Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.( Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή)
Περιλαμβάνουν αίθουσα τουλάχιστον 20 ατόμων, για συστηματική εκπαίδευση των δημοτών καθ΄ομάδες
Μεγάλα
Περιφραγμένοι χώροι, με έκταση μεγαλύτερη από 1000τμ
Εγκαθίστανται εκτός αστικού ιστού, γιατί προκαλούν κυκλοφοριακή όχληση.

Την 22 Μαϊου η ΡΑΚ οργάνωσε εκδήλωση στον πολυχώρο του Δημαρχείου, στην οποία παραβρεθήκατε κ. Δήμαρχε και στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα. Στη συνέχεια οργανώσαμε διαδραστικές εκδηλώσεις στην παραλία του Φλοίσβου και στις Πλ. Ντάβαρη και Φιλικής Εταιρείας με επιτυχία. Το συμπέρασμά μας ήταν ότι η Κοινωνία της πόλης μας προηγείται κατά πολύ από τη Δημοτική Αρχή.

Βρεθήκαμε πολλές φορές σε αμηχανία, όταν οι πολίτες στους οποίος απευθυνθήκαμε για να τους ενημερώσουμε, όχι μόνον γνώριζαν το θέμα σε όλες του τις λεπτομέρειες, αλλά μας ρωτούσαν επιτακτικά και επιτιμητικά “τι κάνετε σα Δήμος”!

Η ΡΑΚ προτείνει:
1.Δημιουργία επαρκούς δικτύου “μικρών πράσινων σημείων” μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας.
Είμαστε σε θέση να υποδείξουμε συγκεκριμένα σημεία.
2.Άμεση δημιουργία πυκνού δικτύου από “πράσινες γωνιές”.
Εκτιμούμε, ότι χρειάζεται μια τέτοια γωνιά κάθε 3-4 Οικοδομικά Τετράγωνα.
3.Άμεση Δημιουργία 2 τουλάχιστον κινητών σημείων ανακύκλωσης,που θα βρίσκονται καθημερινά σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης μας, βάσει προγράμματος.
4.Δημιουργία ενός Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. στο Π.Φάληρο.
Εκεί θα εκπαιδευτούν συστηματικά με οργανωμένες επισκέψεις όλοι οι μαθητές, όλων των βαθμίδων, οι δημόσιοι και οι δημοτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα όρια του Δήμου μας, οι φορείς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά και μεμονωμένοι δημότες σε ομάδες.
5.Ενθάρρυνση των δημοτών να τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης 4 χώρων στα σπίτια τους ( εικόνα 6 ).
Το κόστος τους είναι μικρό και η αγορά τους πρέπει να επιδοτηθεί από το Δήμο ή να παραχωρηθεί ανταποδοτικό όφελος στους δημότες για την αγορά τους.
6.Προώθηση των οικιακών κομποστοποιητών στα μπαλκόνια, στους κήπους και στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών ( εικόνα 7 )
7.Η εξασφάλιση των πόρων για τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων, του υλικού και των δράσεων θα επιτευχθεί από περιβαλλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα , αλλά και από τη διάθεση των προϊόντων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης στην αγορά.
8.Καθιέρωση μηχανισμών παροχής κινήτρων για την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, όπως η “ανταποδοτική κάρτα δημότη”.

Κ.Δήμαρχε οι φήμες και οι ενδείξεις υποδεικνύουν ότι ολοκληρώνετε τη θητεία σας στο Δήμο του Π. Φαλήρου. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία! Δεν παραγνωρίζουμε το έργο σας, στην διαχείριση των ΑΣΑ όμως αφήνετε πίσω σας μια τεράστια εκκρεμότητα. Προλαβαίνετε ακόμη, τουλάχιστον να ξεκινήσετε τη μεγάλη στροφή στο τεράστιο αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα. Εμείς θα σας βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αν το αποφασίσετε.