Ερωτήματα σχετικά με την υλοποίηση έργου του Ιδρύματος Μητσοτάκη από το Δήμο Π. Φαλήρου

Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης (ΡΑΚ) Παλαιού Φαλήρου – 6/8/14

p_faliro_logo52

Υλοποίηση έργου του «Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης» από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Τα ουσιαστικά ερωτήματα μένουν αναπάντητα

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30.7.2014 ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης, σχετικά με την επερώτηση της βουλευτού των ΑΝ.ΕΛΛ. κ. Ραχήλ Μακρή για την εμπλοκή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην υλοποίηση έργου του «Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης» (ΙΚΜ), οφείλουμε ως δημοτική παράταξη, που είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο, να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ο Νόμος 3614/2007 (όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3840/2010), που επικαλείται ο κ. Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του, δεν προβλέπει μόνον ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού) μπορούν να υλοποιούν έργα δικαιούχων (εν προκειμένω του ΙΚΜ) που δεν έχουν την διαχειριστική επάρκεια  να φέρουν εις πέρας. Ορίζει επιπλέον ότι:

«Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαμβάνει υλοποίηση έργου προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές δύνανται να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και να καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του προγράμματος στο οποίο εντάσσεται.»

Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς για το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου του ΙΚΜ που ανέλαβε ο Δήμος «προκαλεί πρόσθετες δαπάνες διοίκησης». Σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και διαδικασίες που φαίνονται απλές απαιτούν κάθε άλλο παρά αμελητέο χρόνο των δημοτικών υπαλλήλων που καλούνται να τις διεκπεραιώσουν Π.χ. η παραλαβή προσφορών που κατατίθενται για την υλοποίηση του έργου απαιτούν τον καθορισμό των μελών της επιτροπής που θα συσταθεί, τον τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των προσφορών, την σύνταξη σχετικού πρακτικού κ.λπ..

Το ερώτημα λοιπόν, στο οποίο ο Δήμαρχος δεν δίνει απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε, είναι ποιες θα είναι οι απολαβές του Δήμου από την απασχόληση των δημοτικών υπαλλήλων στην υλοποίηση του έργου του ΙΚΜ. Με λίγα λόγια τι θα αποκομίσει ο Δήμος από αυτή την ιστορία;  Θα υπάρξει τίμημα; Κι αν ναι, θα είναι εύλογο κι ανάλογο του χρόνου απασχόλησης των δημοτικών υπαλλήλων; Ή θα είναι ευτελές και χαριστικό, δημιουργώντας έτσι βάσιμες υπόνοιες ότι ο κ. Δήμαρχος χρησιμοποιεί τον Δήμο για να υπηρετήσει τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεών του με μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυναστείες που διαφεντεύουν αυτή τη χώρα;

2. Ο Νόμος αναφέρει ότι:

«Σε περίπτωση δικαιούχων (εν προκειμένω το ΙΚΜ) για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση …»

Γιατί ο κ. Δήμαρχος στην ανακοίνωση που εξέδωσε δεν κάνει καμία μνεία στα ουσιώδη στοιχεία της προγραμματικής σύμβασης που (οφείλει να) έχει υπογράψει με το ΙΚΜ; Η προγραμματική αυτή σύμβαση μπορεί να τεθεί υπ’ όψιν οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα υψώσουν τα συνήθη αναχώματα σε όποιον (είτε δημότη, είτε δημοτική παράταξη) προσπαθεί να βρει έγγραφα του Δήμου;

3. Η πρόνοια του Νόμου 3614/2007 (όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3840/2010) για την υλοποίηση από τους ΟΤΑ δικαιούχων έργων που δεν έχουν την διαχειριστική επάρκεια, έχει νόημα όταν χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση φορέων, εταιρειών, οργανισμών, ιδρυμάτων, ενώσεων κάθε είδους, νομικών προσώπων που έχουν συστήσει πρωτοβουλίες πολιτών κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στο Δήμο ή στην ευρύτερη περιοχή του, έτσι ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος (έμμεσο ή άμεσο)  στην τοπική κοινωνία.

Στην περίπτωση του ΙΚΜ, τίποτα από τα προηγούμενα δεν ισχύει. Η μοναδική σχέση του ΙΚΜ με την πόλη μας, αφορά τις στενές προσωπικές σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με τον δήμαρχο κ. Διονύση Χατζηδάκη.

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Δήμος θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων οποιουδήποτε δικαιούχου στην ελληνική επικράτεια που δεν έχει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια. Π.χ. θα ανελάμβανε ο Δήμος την υλοποίηση έργου μίας επαγγελματικής ένωσης της Φλώρινας;

Αν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι καταφατική, γιατί δεν μας πληροφορεί ο κ. Δήμαρχος ποια άλλα τέτοιας φύσης έργα έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Δήμος μέχρι τώρα; Γιατί δεν μας πληροφορεί επίσης πόσα έργα δικαιούχων που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου έχει αναλάβει να υλοποιήσει; Τέλος αν όντως ο Δήμαρχος επιθυμεί να δραστηριοποιηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου σε αυτόν τον τομέα, τότε μάλλον θα χρειαστεί να προσλάβει προσωπικό και όχι να «βάζει πλάτη» στην παρωδία «αξιολόγησης» που προωθεί η Κυβέρνηση στους ΟΤΑ.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος να προσπαθεί να συσκοτίσει την ουσία της υπόθεσης επιχειρηματολογώντας στην ανακοίνωσή του για το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα του Δήμου σε τρίτους κατά τις επιθυμίες του, οφείλει να δώσει σαφείς και πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.